Het contributiejaar loopt van juni t/m mei. Er zijn in feite 2 soorten contributies:
  1. Ieder lid betaalt verenigingscontributie. Dit is de contributie voor Smash'70, waaruit in principe alle activiteiten van onze club betaald worden. Te denken valt aan bijv. zaalhuur en trainer. Voor de verenigingscontributie zijn de leden ingedeeld in twee categorieën: algemene leden en steunende leden.
  2. Een competitiespelend lid betaalt ook nog contributie voor de NeVoBo. Deze NeVoBo-bijdrage wordt door de vereniging afgedragen aan de bond.