Onze vereniging wordt geleid door het bestuur. Dit bestaat uit leden met ieder hun eigen taak:
  • Voorzitter (Peter Hendriks)
  • Secretaris (Vacature)
  • Penningmeester (Gerard Albers)
De secretaris ontvangt alle post en informatie over de leden en zorgt dat die bij de juiste personen of instanties terechtkomt.

De penningmeester zorgt voor de contributie-inning en alle betalingen. Hij bewaakt daarbij de begroting, die door de leden is goedgekeurd op de algemene ledenvergadering.

Alles wat komt kijken bij het spelen van competitiewedstrijden bij de NeVoBo valt nu onder de voorzitter.

Verder is er een per statuten verplichte kascontrolecommissie, wisselend van samenstelling, minimaal 2 personen, lid van de club.

Inspraak voor de leden is er op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, die rond het begin van het nieuwe seizoen gehouden wordt en waarvoor alle leden persoonlijk worden uitgenodigd.